Optische Illusies

webkwestie

Leerkracht

 • Titel: Optische illusies

 • Onderwerp: Optische illusies / Op Art

 • Schooltype: Basisschool

 • Groep: 7 en 8

 • Vakgebieden: Rekenen / wiskunde, kunstzinnige oriëntatie, ICT en oriëntatie op jezelf en op de wereld.

 • Uitvoering door: Tweetallen

 • Tijdsinvestering: Ongeveer 45 minuten

 • Leerpunten:

   • De kinderen leren wat optische illusies zijn en dat er verschillende soorten illusies bestaan.

   • Kinderen leren dat zien niet alleen met je ogen te maken heeft, maar ook met je hersenen.

   • De kinderen leren te verwoorden wat ze zien.

   • De kinderen krijgen inzicht in hoe optische illusies tot stand komen.

   • De kinderen leren hoe ze zelf een onmogelijk figuur kunnen maken.

   • De kinderen leren kunst te beschouwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vijf kernvragen. Om het kijken naar en praten over kunst wat meer richting te geven, staan er vragen opgesteld die een leidraad kunnen vormen bij het kijken naar kunst.

   • De kinderen komen in aanraking met de kunststroming ‘Op art’

 • Opdrachtformulier (klik hier)

 • Bouwplaat onmogelijke driehoek

 • WebQuestmaker: Oorspronkelijk gemaakt door Fleur van Thiel, maar aangepast door John Demmers vanwege het feit dat heel veel beeldmateriaal van onbekende afkomst was.

Afbeeldingen van banners: