Informatie

WebKwestie Twitter

Titel: Optische illusies
Onderwerp:  Optische illusies / Op Art
Schooltype:  Basisschool
Groep:  7 en 8
Vakgebieden:  Rekenen / wiskunde, kunstzinnige oriëntatie, ICT en oriëntatie op jezelf en op de wereld. 
Uitvoering door:  Tweetallen
Tijdsinvestering:  Ongeveer 45 minuten
Opbrengst:  Typ hier wat levert de webquest als concreet eindresultaat op? Zoals bijv. een werkstuk, spreekbeurt, een powerpoint, enz.
Leerpunten:
  • De kinderen leren wat optische illusies zijn en dat er verschillende soorten illusies bestaan.
  • Kinderen leren dat zien niet alleen met je ogen te maken heeft, maar ook met je hersenen.
  • De kinderen leren te verwoorden wat ze zien.
  • De kinderen krijgen inzicht in hoe optische illusies tot stand komen.
  • De kinderen leren hoe ze zelf een onmogelijk figuur kunnen maken.
  • De kinderen leren kunst te beschouwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vijf kernvragen. Om het kijken naar en praten over kunst wat meer richting te geven, staan er vragen opgesteld die een leidraad kunnen vormen bij het kijken naar kunst.
  • De kinderen komen in aanraking met de kunststroming Op art
Extra materialen: 
WebQuestmaker: Oorspronkelijk gemaakt door Fleur van Thiel, maar aangepast door John Demmers vanwege het feit dat heel veel beeldmateriaal van onbekende afkomst was.Er is geprobeerd rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan weten. Wij zullen daar z.s.m. op handelen.